الکتروپمپ سانتریفیوژ فلنچی

الکتروپمپ سانتریفیوژ فلنچی مدل IR32-160B ساخت ایتالیا