الکتروپمپ سانتریفیوژ فلنچی

الکتروپمپ سانتریفیوژ فلنچی مدل IR40-160NC/B ساخت ایتالیا