شرکت صنعتی آ ام سی (قیمت و مشخصات فنی پمپ و الکتروپمپهای MARQUIS و SAER ایتالیا)