شرکت صنعتی آ ام سی

(تولیدکننده پمپ آب خانگی ،پمپ شناور،پمپ کفکش و لجنکش)

*طراحی و ساخت انواع بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی دور ثابت و دور متغیر*