دستگاه زمین شور مدل AL-EDDY-C آنلو

دستگاه زمین شور مدل AL-EDDY-C آنلو


تماس بگیرید

نقد و بررسی : دستگاه زمین شور مدل AL-EDDY-C آنلو

دستگاه زمین شور مدل AL-EDDY-C آنلو

جهت شستشو آبیاری زمین مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول تولید شرکت آنلو بوده و شرکت صنعتی آ ام سی نماینده

انحصاری آن در ایران می باشد.   www.amcgroup.ir