نمونه ای از همکاری های این شرکت با شرکت های بزرگ عبارت است از همکاری و اجرا در پروژه های:

– آرمان مشهد (انواع بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی تیپ های TP2 و TP3 و انواع پمپ های سانتریفیوژ و خطی تیپ IR و IR4P)

– پروژه 2500 واحدی تعاونی مسکن ارتش- پارچین (انواع بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی تیپ TP-OP)

– تعاونی مسکن توپخانه 509 ارتش – پرند (انواع بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی تیپ TP2-FC)

– مسکن مهر در شهرستان های مختلف

– برج های مهتاب اردبیل (بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی تیپ TP2-OP و TP3-OP)

– شرکت منطقه 3 عملیات انتقال گاز (پکیج کامل جت واش 1500 بار تیپ SK22)

– قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (قرب کربلا) (انواع پمپ های شناور 400 کیلووات پروژه آبرسانی شهر قم تیپ S350)

– قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

– موسسه شهید رجایی (تامین تمامی پمپ های پروژه طبقاتی صدر)

– نیروگاه شهید رجایی و نیروگاه منتظر القائم (انواع پمپ های پیستونی تیپ SS و W)

– آبرسانی عتبات عالیات

– قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (قرب کربلا) (انواع پمپ های اسپلیت کیس تیپ SKD)

– شرکت عمران اطلس

– پتروشیمی زاگرس (انواع پمپ های سانتریفیوژ تیپ IR)

– پتروشیمی کردستان (پکیج کامل جت واش دیزلی 1300 بار تیپ SN22)

– گروه مپنا

– شرکت آب نیرو

– شرکت مهاب قدس

– گروه اقتصادی ایثار

– شرکت تهران جنوب (دو دستگاه پکیج جت واش دیزلی 600 و 1100 بار تیپ SK18 و MK24)

– شرکت ایران شهر (تابلیه) (همکاری در پروژه تونل نیایش و کردستان  انواع جت واش 500 بار و پمپهای سانتریفیوژ تیپ های IR و W1550)

– آب و فاضلاب استان یزد و شهرداری کاشان (انواع پمپ های شناور تیپ NR و S151)

– فولاد کاوه (انواع پمپ های لجن کش و پیستونی تیپ TEX و PD و W)

– خوابگاه اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز (بوسترپمپ های آبرسانی تیپ TP2-IR)

– سیستم آتش نشانی شرکت ماموت دیزل و کارخانه نیا و شیشه و بسته بندی تاکستان

– نیروی دریایی

– نیروی هوایی

– صنایع دفاع

– خط رنگ شرکت سایپا

– خودروسازی کرمان

– چینی پردیس

– و بسیاری پروژه های دیگر